Rada mládeže Prešovského kraja

Rada mládeže Prešovského kraja


Prečo neformálne vzdelávanie?

"Pretože Ťa zábavnou formou pripraví na život, niekedy viac ako formálne vyučovanie." (Maty)

"Lebo nemáš pocit, že sa učíš a získané kompetencie (prezentačné zručnosti, tímový hráč a pod.) si vieš rovno uviesť a vyšperkovať aj vo svojom životopise." (Marianna)

"Pripravuje mladého človeka na plnohodnotný život v spoločnosti." (Soňa)

Neformálne vzdelávanie je doplnkovým k formálnemu vzdelávaniu, je praktické, orientované na učenie sa zážitkom/aktivitou, je zábavné a rozvíja kompetencie, zručnosti a postoje mladého človeka. 

Rada mládeže Prešovského kraja 

- spolupracuje s Prešovským samosprávnym krajom, s ktorým spoločne vytvorilia Stratégiu PSK pre mládež na roky 2015 - 2020

- neformálne vzdelávala už cez 3600 žiakov základných a stredných škôl

- zrealizovala viac než 240 školení, workshopov a konferencií pre mladých

- systematicky pracuje so žiackymi školskými radami, mládežnickými parlamentami a neformálnymi skupinami aktívnych mladých ľudí

Podpor prípravu mladého človeka na plnohodnotný život v spoločnosti :)


Ďakujeme za Tvoju ochotu podporiť kvalitné vzdelávanie mladých ľudí v Prešovskom kraji. Vďaka vašej podpore dokážeme robiť veci lepšie.

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
€/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne realizovať našu prácu.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

Zo srdca Vám ďakujeme :)